“Tarımda uzun vadeli, ulusal politikalara ihtiyacımız var”

Ayşe KAYTAN UÇAK

Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Zeydan, iklim krizinden kaynaklanan iklimsel değişiklikler, yüksek tarımsal girdi maliyetleri ve ürün başına verilen desteklerden beklenen olumlu değişimin yetersizliğinin Türkiye’de ürün deseninin farklılaşmasına neden olduğunu belirtti.

Zeydan, uzun vadeli ve ulusal politikalarla tarımda verimli bir sürdürülebilirliğin sağlanması gerektiğine vurgu yaptı. İklim değişikliğinin tarıma etkilerinin önümüzdeki yıllarda şiddetlenerek artmaya devam edeceğini belirten Zeydan, çiftçinin iklim koşullarına ayak uydurabilmesi için atadan kalma tarımsal yöntemlerden artık vazgeçmesi gerektiğini ve tarımın modern tekniklerle yapılmasının önemine işaret etti.

Sürdürülebilir bir yaşam için güçlü bir tarım eğitimine ihtiyaç olduğunu ifade eden Zeydan, şunları söyledi: “İklimsel değişikliklerin sonuçlarıyla mücadele etmek ve tarımda beklenen gelişmenin sağlanabilmesi için çiftçilerimizin bilinçli tarım uygulamaları yapması olmazsa olmaz şartların en başındadır.”

Tarımda ürün deseni değişiyor

Tarımsal üretimde yüksek girdi fiyatlarının ve her yıl belirlenen alım fiyatlarının üretim deseninin değişmesine neden olabildiğini ifade eden Zeydan, “Türkiye’nin tahıl ambarlarından biri olan Eskişehir’de son yıllarda buğdayın alternatifi mısır ve yağlık ayçiçeği oldu.

Mısırdan birim başına elde edilen verim ve gelir, diğer tarımsal ürünlere göre daha iyi olsa da, bitkinin tükettiği su miktarı açısından bakıldığında bölgemiz ve hatta ülkemiz için tehdit içeriyor. Mısır üretimi için yer altı sularımız maalesef çok yetersiz hale geldi” dedi. Türkiye’nin her yıl en azından kendine yetecek kadar buğdayı ürettiğini, buna rağmen geçtiğimiz yıl kasım ayı sonu itibariyle yaklaşık 6,6 milyon ton kaliteli buğdayı ithal ettiğini belirten Ömer Zeydan, buğdaydaki vasıfsız üretimin ithalatı kaçınılmaz kıldığını aktardı.

Eskişehir Ticaret Borsası olarak her yıl 40 binin üzerinde buğday analizi yaptıklarını belirten Zeydan, bu analizler sonucu bölgenin buğday kalite haritasını çıkardıklarını dile getirdi. Kalite ve fiyatlama açısından öne çıkan ilk 10 buğday çeşidini bölgedeki tarım paydaşları ve üreticilerle paylaştıklarını ifade eden Zeydan, bu listeye uygun tohum kullanımının buğdayda kalite ve verimi artırabileceğine dikkat çekti. Zeydan, açıklamasında şunları söyledi: “Tarımın temeli olan tohum, üretim ve gıda güvenliği için stratejik bir öneme sahiptir.

Kaliteli buğday tohumlarının ekilmesi ve üretim aşamasında tarımsal doğruları bir araya getirmek suretiyle her yıl gerçekleştirdiğimiz kaliteli buğday ithalatımızı önemli ölçüde azaltabiliriz. Aynı zamanda gıda ve suyun öneminin her geçen gün arttığı bu dönemde, tarım arazilerinin daha etkin kullanımı için atıl tarım alanlarının yeniden üretime kazandırılması ve modern sulama yöntemleri büyük önem arz ediyor.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir